Menu

Infantil

 

Psico-desenvolupament motriu (P3, P4 i P5)

Els infants, a través de les tasques, jocs i activitats proposades, adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per a desenvolupar-se globalment dins l’àmbit esportiu, escolar i vivencial. D'aquesta manera es treballen de forma lúdica i divertida el coneixement del seu propi cos i de les habilitats motrius bàsiques, la lateralitat, la coordinació i l’equilibri i la seva relació amb l'espai i amb el temps (ritmes); aspectes cognitius, tot potenciant i desenvolupant la memòria i la imaginació; i aspectes afectiu-relacionals, com la presa de consciència d’un mateix, els límits, sentiments, emocions i també de l’existència dels altres, relacions, diferències, intercanvis, col·laboracions.

Psicojudo (P4 i P5)

Activitat de psicomotricitat tant d’iniciació al judo com a treball motriu de base. Es destaca l’aprenentatge d'activitats basades en la gimnàstica esportiva i del control postural, el treball de col·laboració i oposició amb company, la potenciació del l’autoconfiança, l'autoestima, el respecte i la disciplina. Aquesta iniciació combina el joc amb activitats orientades a la practica del judo. Al final de curs es realitza una exhibició. Es necessita el jugogui (kimono de judo).

Iniciació a l’esport (P4 i P5)

Mitjançant aquesta activitat es pretén introduir els nens i nenes al món de l‛activitat física i de l’esport. S'hi treballen les habilitats motrius bàsiques i les especifiques dels esports que permetran als inscrits adquirir un bagatge motriu per iniciar-se en la pràctica de qualsevol esport, tant individual com d‛equip.

Teatre infantil (P4 i P5)

El taller vol contribuir al foment del gust per la paraula escoltada (literatura Oral: contes tradicionals); la lectura des d'una vessant lúdica; i l’expressió dels infants a través del seu COS i del llenguatge. Els infants gaudiran de l‛aventura d’escoltar i jugar amb els contes!. L‛activitat enllaça l’expressió corporal amb les habilitats pròpies del teatre, que es fa present de manera continuada.

 

Entrar

Log in with Facebook

Has oblidat la contrasenya? / Has oblidat el nom d'usuari?